BBQ 2017

 

 

De traditionele BBQ als opening van het seizoen van de Olijftak werd een mega succes !

 

De gezellige jaarlijkse BBQ aan het begin van het seizoen werd een ongekend hoogtepunt

voor onze vereniging. De buffetten waren ook dit jaar weer van een andere planeet en

de muzikale omlijsting van Phil Kevin zorgde voor een daverende ambiance.

Ter verhoging van de feestvreugde was ook een delegatie van Denderbond uit Ninehove

aanwezig.  Met deze vereniging onder voorzitterschap van Freddy Segers een van de meest

markante figuren uit de Belgische duivensport is de Olijftak al vele jaren gejumeleerd.

Dit jaar stond dit evenement vooral in het teken van het nieuwe onderkomen. Onder de

bezielende leiding van haar ambitieuze voorzitter Jacky Creemers wist onze vereniging

beslag te leggen op de schitterende kapel voor haar activiteiten. Ondanks de vele gegadigden

voor deze unieke locatie wist Jacky Creemers  met zijn medebestuursleden een overeenkomst

te bewerkstelligen met het Bisdom voor een periode van 30 jaar.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in een vergevorderd stadium en is de vroegere kapel

omgetoverd in een multifunctioneel  duivencentrum voorzien van alle faciliteiten.

Ook de bonnenverkoop werd onder leiding van Adri-Jan Hoes een absoluut hoogtepunt. De

voorbiedingen op Pitts waren al veelbelovend maar de definitieve toewijzing in de zaal overtrof

de stoutste verwachtingen. Een welkome bijdrage voor onze kas gezien de enorme kostenpost

die de renovatie van het nieuwe onderkomen met zich meebrengt. Ook werd de Olijftak op

deze memorabele avond verrast met een cheque van 2500 euro door Gerard Cox  voorzitter

van de MKFV als bijdrage voor de realisatie van de nieuwe locatie.

We willen bij deze alle schenkers en alle kopers enorm bedanken voor  hun sympathieke

geste. Zonder deze mensen was het ons beslist niet gelukt om een dergelijk prestigieus project

te realiseren. Ook zijn er grootse plannen voor de toekomst waar we U graag in een later stadium

deelgenoot van willen maken.

Een ding is op deze gezellige en heerlijke avond duidelijk geworden. Als er een vereniging bloeit

als nooit te voren dan is het wel  " de Olijftak "  een parel aan onze geliefde Maaskant !