Pau


 
 
 
Afbeelding invoegen  
 
 
 
 
 
Pau zakt met 50 %
 vanaf seizoen 2016
 
 Deelnameprijs aan Pau zakt met 50%.
Secretaris Luk Van Den Haute van 'La Colombe Joyeuse' - de inrichter van de internationale vlucht uit Pau - bracht in een persbericht het nieuws dat deelnemen aan Pau per duif de helft goedkoper wordt, en het aantal deelnemende duiven per liefhebbers voortaan onbeperkt is.

Eind vorig jaar werd reeds heel wat gepaleverd omtrent de deelnameprijs aan de internationale vlucht uit Pau die met €15 per duif voor sommigen veel te duur was. Vooral vanuit Nederland kwam hierop fel protest. Wanneer er voor 2016 niks zou veranderen dreigden de Nederlanders (ZLU) om niet meer deel te nemen aan Pau in 2016. Een groot deel van de opbrengst wordt ieder jaar door de inrichters geschonken aan een goed doel, maar daar hebben ze in het buitenland geen boodschap aan.Op de Algemende Vergadering van de KBDB eind oktober 2015 kwam dit item ook ter sprake. Ook hier was men van oordeel dat de deelnamekosten per duif, een pak omlaag moesten. De enige manier om deze vlucht zijn internationaal statuut te garanderen, met deelname van alle ons omringende landen. Het bestuur van inrichter La Colombe Joyeuse stond met de rug tegen de muur, en kon niet anders dan de prijs laten zakken. De deelnameprijs voor 2016 werd vastgelegd op € 7,5 per duif. De beperking van 15 deelnemende duiven per liefhebber komt echter te vervallen, zodat iedereen voortaan een onbeperkt aantal duiven kan inzetten, naar eigen willekeur. De inrichter vroeg ter compensatie, dat alle nationale inkorfburelen in België zouden mogen inmanden voor Pau, maar dit werd niet toegestaan. Inkorven voor de internationale vlucht uit Pau blijft in België dus het privilege van slechts enkele lokalen per provincie.
 
LA COLOMBE JOYEUSE – PAU 2016
PERSMEDEDELING - COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PRESS RELEASE – PRESSEMITTEILUNG
7,50 Euro/Duif - Geen beperking van het aantal duiven/liefhebber !
7,50 Euro/Pigeon - Plus de limitation de pigeons par amateur !
7,50 Euro/Taube - Keine Beschränkung pro Taubenzüchter !
7,50 Euro/Pigeon - No restriction anymore !
Luk Van Den HauteSecretaris - SécretaireLa Colombe Joyeuse 

Afbeelding invoegen
 
 Pau 2014
  
 Plaatselijke uitslag Maaseik MKFV
  1. Willems Eijerkamp
  2. Willems Eijerkamp
  3. Hoes Adri-Jan
  4. Simons Willy
  5. De Gelissen Gebr
  6. Vuerstaek Gebr
  7. Willems Eijerkamp
  8. Simons WillyInrichters "La Colombe Joyeuse"

Historiek 

De duivenbond "La Colombe Joyeuse" ("De vrolijke duif"] werd gesticht in 1876 door drie duivenliefhebbers de Heren Martens (vader), Van Damme en Toulet.Het eerste lokaal, de "Parnassusberg",bevond zich in de Vlaanderenstraat te Brussel, later begin van de 20ste eeuw is deze maatschappij verhuisd naar het lokaal "au Tonneau" (in 'De Ton'). 

De Heer Janssens, die op dat moment toekomstig Voorzitter van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond ging worden, werd Voorzitter van "La Colombe Joyeuse".Na de eerste wereldoorlog, is de zetel van de maatschappij verhuisd naar het centrum van Brussel in de Borgvalstraat op 200 m van de Grote Markt, onder voorzitterschap eerst van de Heer Stassart, gevolgd door de Heer Henri Martens. 

Het is in 1926 dat "La Colombe Joyeuse" de titel kreeg van 'Koninklijke' maatschappij.In 1931, sticht de Heer Martens in de schoot van "La Colombe Joyeuse", de 'Entente Belge' (Belgische Verstandhouding') voor het organiseren van nationale vluchten.Na het lange voorzitterschap van de Heer Martens werd ze door de Heer Warzée uitgeoefend.
De Heer Warzée was inrichter van "Air Pigeon" die na de tweede wereldoorlog het vervoer per vliegtuig verzekerde. De Heren Warzée en Martens waren, in 1928, de oprichters van de informatiedienst per radio voor de duivenliefhebbers.In 1958, op aandringen van de Heer Warzée is het voorzitterschap door Georges De Paduwa opgenomen.

 Die startte, op 21 juli 1962, de eerste Pau met een nieuwe en revolutionaire formule, door België in drie zones te verdelen (West, Center, Oost), met een beperkt aantal duiven per zone en per duivenliefhebber. Deze nieuwe formule verenigde 680 duiven, iedere duif werd in het Center ingekorft, Borgvalstraat te Brussel.

Pau werd een internationale wedstrijd in 1966.

De Heer Fernand Goffin werd voorzitter in 1970 en dit tot in 2000. Sindsdien is Danny Van Bael voorzitter van "La Colombe Joyeuse". In 2013 overleed Danny Van Bael, zijn dochter Michèle Van Bael wordt voorgedragen als de nieuwe voorzitster !

"La Colombe Joyeuse" schenkt de winst van de wedstrijd jaarlijks aan gehandicapte kinderen.