Verbroedering 2016

 
Verbroederingscompetitie 2016, tussen Olijftak Maaseik, Fondclub Steenbrugge,

Union Gistel en Kon.Denderbond Ninove.
 
De winnaar van de Verbroederingscompetitie 2016 en de Wisselbeker Toulet-Van Bael 2016, Fondclub Steenbrugge (242p) stak er dit seizoen met kop en schouders bovenuit en levert het ganse podium voor de individuele competitie af met Mortier Hendrik (24p) als grote triomfator, gevolgd door Latruwe Gerard (20p) op plaats 2 en Norman Nicolas & Filip (19p) op de 3de plaats. Union Gistel (212p) nestelt zich op plaats 2, waar Pollin Marc & Geert (19p) net naast een podiumplaats grijpen en Peiren Noel (17p) zich als 7de plaatst in het eindklassement. Als 3de eindigt Kon.denderbond Ninove (205p) waar 2 liefhebbers er in slagen een top-10 plaats te bemachtigen, de individuele winnaar 2015, Van Herzele Daniel eindigt dit seizoen met 18p op de 5de plaats en Van Geet Frans (16p) rondt zijn schitterend seizoen af met een 10de plaats. Olijftak Maaseik (180p) eindigt op de 4de plaats en plaatsen eveneens 2 liefhebbers in de top-10 van het eindklassement, De Gelissen Gebroeders en Haelderman Fiel behalen elk 17p en behalen een prachtige 6de en 8ste plaats in deze prachtige verbroederingscompetitie waar topliefhebbers van uiterst oost tot uiterst west, zonder schroom, de degens met elkaar kruisen.
 
Een korte analyse toont aan dat alle liefhebbers kans hebben punten te scoren voor hun vereniging. In totaal scoren maar liefst 143 verschillende liefhebbers punten. Voor Fondclub Steenbrugge scoren 29 liefhebbers punten voor hun club. Voor Union Gistel scoren maar liefst 44 liefhebbers punten. Voor kon.Denderbond Ninove zorgen 37 verschillende liefhebbers voor de punten en voor Olijftak Maaseik zijn het 33 liefhebbers die punten konden sprokkelen. Nog een opvallende vaststelling, van elke deelnemende maatschappij plaatsen zich verschillende liefhebbers in de top-10 van het individueel klassement, wat nogmaals aantoont dat over een gans seizoen zowel liefhebbers van oost als west zich competitief met elkaar kunnen meten.
 
 
Alvorens deze korte reportage te eindigen wil ik even de sponsors van deze volledig op vriendschap gebaseerde competitie in de schijnwerpers plaatsen en hen nogmaals hartelijk te bedanken voor hun bijdrage tot het slagen van dit initiatief. De Wisselbeker werd geschonken door de firma TOULET-VAN BAEL. De one-loft races, GOLDEN RACE ALGARVE, DERBY ARONA TENERIFE, WORLD THAILAND PIGEONS RACE, FCI RACE TJECHIE en DERBY BROD CROATIE schonken gratis deelnames aan hun evenement.
 
De firma’s, DE BUCK-BAELE , TEURLINGS DUIVENVOEDERS en LEYEN DIER- EN TUINBENODIGDHEDEN schonken elk een waardebon ter waarde van 100€.
 
 
De 1ste prijs, een gratis deelname aan de Golden Race Algarve ter waarde van 500€, wordt gewonnen door Mortier Hendrik.
De 2de prijs, een gratis deelname aan Derby Arona Tenerife ter waarde van 220€, wordt gewonnen door Latruwe Gerard.
De 3de prijs, een waardebon van 100€ geschonken door de firma De Buck-Baele, wordt gewonnen door Norman Nicolas & Filip .
De 4 de prijs, een waardebon van 100€ geschonken door de firma Teurlings duivenvoeders, wordt gewonnen door Pollin Marc & Geert .
De 5 de prijs, een gratis deelname aan de World Thailand Pigeons Race ter waarde van 100€, wordt gewonnen door Van Herzeele Daniel.
De 6 de prijs, een waardebon ter waarde van 100€ geschonken door de firma Leyen Dier- en tuinbenodigdheden, wordt gewonnen door De Gelissen Gebroeders.
De 7 de prijs, een gratis deelname aan de FCI Race Tjechië ter waarde van 55€, wordt gewonnen door Peiren Noel.
 
Derby Brod Croatie schenkt 4 gratis deelnames, elk ter waarde van 55€, aan de 1ste liefhebber van elke deelnemende maatschappij, die nog geen prijs won in het generaal eindklassement, voor Fondclub Steenbrugge is dit Bodaert W-M-J-F op plaats 9, voor Union Gistel is dit Dewulf Gaston op plaats 16, voor Denderbond Ninove is dit Van Geet Frans op plaats 10 en voor Olijftak Maaseik is dit Haelderman Fiel op plaats 8. Een dikke proficiat aan de winnaars en alle deelnemende liefhebbers .
 
 
                  Verbroederings eindstand                                                     
 
 
  Met Barcelona en Libourne oude en jaarse voor de deur gaat de verbroederingscompetitie tussen onze 4 maatschappijen in een cruciale fase. Na 6 fond- en zware fondvluchten neemt Olijftak Maaseik de leiding met 68 punten en spelen ze Denderbond Ninove met 61 punten reeds op een ruime achterstand. Fondclub Steenbrugge en Union Gistel geven elkaar geen duimbreed toe en zitten ons met beiden 60 punten kort op de hielen. We moeten wel toegeven dat deze beide verenigingen een serieuse handicap hebben tegenover Olijftak Maaseik en Denderbond Ninove omdat ze de vluchten uit Valence en Montelimar niet inkorven, maar dit heeft als voordeel dat het tot het einde spannend zal blijven.
Het individueel klassement wordt aangevoerd door 2 liefhebbers van Fondclub Steenbrugge, Mortier Hendrik staat aan de leiding met 10 punten, gevolgd door de combinatie Boddaert W-M-J-F met 9 punten, Haelderman Fiel van Olijftak Maaseik verdedigt zich kranig en nestelt zich op de 3de plaats met 7 punten samen met de individuele overwinnaar 2015, Van Herzeele Daniel die zijn titel niet zonder slag of stoot wil afgeven. Dan volgen 5 liefhebbers die tot nu toe 6 punten voor hun maatschappij wisten te scoren, Peiren Noel en Dewulf Gaston voor Union Gistel, De Schrijver Eric en Van Sande Camiel voor Denderbond Ninove en Latruwe Gerard voor Fondclub Steenbrugge. Dat het een spannende strijd zal worden de volgende weken hoeft geen betoog en op enkele wedstrijden kan er veel veranderen en kunnen enkele outsiders zich plots manifesteren.  In bijlage de voorlopige tussenstand tot en met Montelimar.
                                                                                               Tussenstand


Verbroerderen is iets van alle tijden. Omdat zo’n event alle aandacht verdient wordt via Pitts en Duivenkrant aandacht geschonken voor de organisatie van de "Verbroederings competitie”, die wordt georganiseerd om de jarenlange vriendschapsbanden tussen de maatschappijen: Koninklijk Denderbond Ninove en Koninklijke Olijftak Maaseik in de picture te plaatsen.
 
Beide maatschappijen behoren tot de oudste van het land en dit is speciaal om te vermelden.Vorig seizoen ontstond de idee om een vriendschappelijke verbroederingscompetitie op te starten tussen beide maatschappijen, waar elke liefhebber de kans krijgt om deel te nemen en alzo punten te scoren voor zijn maatschappij, alsook voor zichzelf.Het hoofddoel van dit initiatief is vooral gefocust om de sociale contacten tussen maatschappijen en liefhebbers van verschillende regio's te bevorderen, alsook de betrokkenheid tussen beide maatschappij te accentueren.De besturen van beide maatschappijen zijn op zoek gegaan naar sponsors en hebben als hoofd sonspors volgende gevonden:de firma Toulet-Van Bael, die was bereid om een wisselbeker ter beschikking te stellen.
Hierdoor is de verbroederingscompetitie een feit.Tijdens de respectievelijke kampioenenvieringen, zal telkenmale een delegatie afgevaardigd worden van iedere vereniging en zal de wisselbeker en prijzenpot overhandigd worden.De wisselbeker, Toulet-Van Bael werd voor het seizoen 2015 gewonnen door de Koninklijke Denderbond Ninove. Het individueel klassement werd na een spannende strijd gewonnen door Van Herzeele Daniel voor Van Sande Camiel en Willems-Eyerkamp.
 
 Afbeelding invoegen
                                                Anno 2015 - De Koninklijke Denderverbond winnaar van de wisselbeker 
 
Deze competitie wordt door de liefhebbers zeer gewaardeerd en menigmaal werd tijdens het seizoen de competitiestand geraadpleegd.
Dit betekent dat de betrokkenheid van iedere deelnemer intens is, vooral het scoren van punten betekent een meerwaarde.Dit initiatief ging niet onopgemerkt voorbij, waarbij andere maatschappijen hun interesse toonden om ook deel te nemen aan deze verbroederingscompetitie.
 
Uit West-Vlaanderen treedt toe tot de verbroederingscompetitie:Union Gistel; Fondclub De Zwaluw Steenbrugge.
Gezien de geografisch spreiding van dit initiatief is dit ook het beste bewijs aan de KBDB, dat een landelijke competitie tussen maatschappijen mogelijk is. Zomaar zonder veel poeha.Aan de nationale KBDB beleidsverantwoordelijken zal de vraag gesteld worden of ze dit initiatief willen ondersteunen met een toelage gesponsord uit het promotiefonds van de duivensport. Deze toekenning zou natuurlijk een opsteker zijn van Jewelste en daarmee ook meer onderbouw geven aan een mooi initiatief.Wenst u mee te dingen aan de verbroederingscompetitie? Neem gerust contact met een van de maatschappijen voor meer info. In bijlage vinden de geïnteresseerden de uitslag 2015 en het reglement 2016.
 
Klik hier uitslag 2015           Klik hier reglement