125 jaar Olijftak Maaseik

                                                                                                           
 


Feestavond 125 jarig jubileum 

"De Olijftak " daverend succes!


 


FEESTAVOND 125 JARIG JUBILEUM " DE OLIJFTAK " DAVEREND SUCCES!


Zaterdag 13 okt. 2012 vierde duivenvereniging " de Olijftak " te Maaseik haar 125 jarig jubileum. Om van dit jubileum een onvergetelijk feest te maken werd Zaal Grevenberg omgetoverd tot ’n waar paleis. De gasten voor de receptie werden ontvangen in ’n speciaal hiervoor ingehuurde schitterende VIP lounge.


Op deze drukbezochte receptie begroette voorzitter Jacky Creemers de genodigden, waaronder veel prominenten uit de duivenwereld vertegenwoordigers van de diverse omringende duivenmaatschappijen, Burgemeester Creemers van Maaseik met diverse schepenen waaronder die van sport. 


In ’n prachtige toespraak evalueerde Jacky Creemers op ’n magistrale wijze het 125 jarig bestaan van " de Olijftak " Alle aspecten van deze lange en boeiende periode kwamen voorbij in zijn speech. Zowel de hoogtepunten van de vereniging als ook de mindere periodes die de vereniging kende. Ook werd stilgestaan bij de leden die de vereniging in de voorbije periode zijn ontvallen en mede verantwoordelijk waren dat de Olijftak ook in mindere periodes altijd overeind is gebleven.Hij kon daarom ook vol trots zijn speech beëindigen met de woorden: Ik spreek daarom de hoop uit dat de loyaliteit, sportiviteit en vooral de hechte kameraadschap die onze vereniging kenmerkt mag leiden tot het voortbestaan van onze geliefde duivenvereniging " de Olijftak " tot in lengten der dagen!


Onder ’n luid applaus werd vervolgens het glas geheven op dit unieke jubileum en kon het feest beginnen. De genodigden en de schenkers van de bonnen voor ’n jonge duif t.b.v. de Olijftak werden verrast door een uitgebreid overheerlijk Italiaans pasta buffet dat zijn weerga niet kende. Om 20.00 uur begon de feestavond. Dit werd een wervelend spektakel met alleen maar hoogtepunten. Kosten nog moeite waren gespaard om van deze jubileumavond een ongekend succes te maken en….


We moeten na afloop constateren dat de organisatie hierin volledig is geslaagd.Zo was er ’n verpletterende Tombola met ’n regen aan prijzen. Ook de lootjes voor het raden van de levensmiddelenmand vonden gretig aftrek. De optredens van de diverse artiesten verhoogden de feestvreugde met als muzikaal hoogtepunt op deze avond het optreden van Jacky Creemers de zingende voorzitter van de Olijftak. Ook vond de schitterende CD metduivenliedjes veel bijval bij de echte duivenliefhebbers en werd dan ook vlot verkocht.Ook de verkoop van de schenkingen was wederom een hoogtepunt op deze avond. Met ’n opbrengst van meer dan 6500 euro werden ook nu weer de stoutste verwachtingen overtroffen. 


De organisatie mag daarom terugkijken op een schitterend jubileum en een onvergetelijke avond voor haar leden.


                                                                                                                                                     Adri-Jan Hoes
                                                                        Klik hier Foto's
                                                                        Toespraak Voorzitter Olijftak
 Olijftak Maaseik naar TVL Nederland


Donderdag 13 september waren Adri-Jan Hoes en Creemers Jacky  te gast bij TVL over het bestaan van 125 jaar 
Koninklijke Duivenmaatschappij OLijftak Maaseik.


 


 


Koninklijke duivenliefhebbersmaatschappij

Olijftak Maaseik

1887 - 2012

125 jaar


De duivenliefhebbersmaatschappij  "Olijftak Maaseik” is een van de weinige Maaseiker  verenigingen die bij haar 125 jaar bestaan  in 2012 kan beweren dat ze ook 125 jaar de naam "Olijftak"  gedragen heeft. In de jaren 1887 was men lid van de ”sociëteit”.

In de jaren 1894 vinden wij ook een concurrerende maatschappij " De sperwer” die echter maar een kort bestaan kende.

Foto’s die in het archief gevonden zijn dateren van 25 juni 1907 waarop de maatschappij afgebeeld staat bij de viering van haar 20 jaar bestaan.

In 1938 ontving de Olijftak van het kabinet van de koning de oorkonde waarbij hen geoorloofd werd om de naam Koninklijke maatschappij te gebruiken

Op 4 november 1962 vierde de” Koninklijke duivenmaatschappij Olijftak Maaseik” haar 75 jarig bestaan, er was al een lange weg afgelegd door deze Maaslandse duivenmaatschappij. Zulke referentie kan alleen voorgelegd worden door een verenging die trouw de voetsporen van haar voorgangers gevolg heeft, en die in nauwe onderlinge samenwerking de verenging op het huidige peil bracht.

 

Anno 2012 viert de Koninklijke duivenliefhebbersmaatschappij Olijftak Maaseik haar 125 jaar bestaan.

Dit feest zal doorgaan op 13 Oktober 2012

In zaal Gre-Ven –Berg Ven Maaseik
 


 


Koninklijke duivenmaatschappij

Olijftak Maaseik

viert feest

13 oktober 2012

 


 Beste sportvriend,

 13 oktober 2012 viert " de Olijftak " te Maaseik haar 125 jarig jubileum.
En is daarmee een van de oudste duivenverengingen van ons land.Om dit jubileum extra luister bij te zetten is Adri-Jan Hoes met Jacky Creemers" de Zingende Duivenmelker " en tevens voorzitter van de Olijftak de beroemdeTelstar studio’s van Johnny Hoes ingedoken.

Het resultaat mag er zijn. De elf allermooiste duivenliedjes zijn samengebracht op een gezellige CD. ’n Absolute must voor elke duivenmelker. We zouden het erg op prijs stellen wanneer U ’n uitzondering voor ons zou willen maken en deze schitterende CD op Uw site onder de aandacht zou willen brengen. U steunt daarmee onze vereniging met haar unieke jubileum en verrast alle duivenmelkers met dit onvergetelijke muzikale eerbetoon aan onze schitterende duivensport.

 De opbrengst van deze CD gaan volledig naar de Olijftak voor de viering van haar 125 jarig bestaan.
 

 

                                                                                      klik hier fragmenten  duivenalbum

 Duiven liedjes worden nog gewaardeerd

                               

 

Zondag 2 september organiseerde  Radio Monza haar jaarlijkse opendag.

Bij een zonovergoten namiddag kon het feest van start gaan. Talrijke artiesten waren er aanwezig o.a. Jettie Pallettie de Batseklatsers………..

Jacky Creemers "zingende duivenmelker” heeft zijn CD voorgesteld aan het grote publiek, de duivenliedjes van vroeger zijn ze absoluut niet vergeten.

Het aanwezige publiek zong vele liedjes uit volle borst mee.

                                                      

Klik hier sfeerbeelden

           Koop ze nu in onze webshop