KBDB

 

Zijn de coördinaten wel juist

 

Zijn de coördinaten van onze duivenhokken wel juist?

Zou het kunnen dat de coördinaten van het hok bij een pak liefhebbers niet correct zijn, en bijgevolg hun afstand op de vluchten waaraan zij deelnemen niet echt klopt?
 

In tijden waar duivensport almaar sneller gaat, het verschil tussen winst en verlies vaak tot een secondespel is herleid, is de correctheid van gegevens (zoals de afstand tot het hok, de kloktijden enz…) uitermate belangrijk. Bepaalde lezers stellen zich echter vragen bij de correctheid van de coördinaten (en dus ook de afstanden) bij tal van duivenhokken in ons land. Vooral omdat de meeste reeds jaren oud zijn, en ook niet door een erkend landmeter werden berekend of gehomologeerd.

 

Sportgenoot stelt zich vragen

 

We kunnen er bijna 100% zeker van zijn dat een groot deel van de afstanden van de liefhebbers (die berekend worden volgens de coördinaten van hun hok) in ons land VERKEERD zijn! Normaal moesten coördinaten van het hok altijd worden opgemeten en vastgelegd door een erkend landmeter die deze afstanden (lees: coördinaten) kwam opmeten… tegenwoordig kan dit met moderne apparatuur ook door derden gebeuren. Maar dikwijls werd dit klusje vroeger door uitslag-berekenaars e.d. gedaan, die gemakshalve een gekende coördinaat namen (vb van een bekend bouwwerk in de buurt, zoals de kerk, gemeentehuis of zelfs van het hok van een ander duivenliefhebber in de buurt enz...). Op deze basis berekenden ze dan de afstand van de (nieuwe) liefhebber, soms door er een minuutje en een paar seconden links of rechts van af te doen of bij te tellen! Vele afstanden (coördinaten) werden via deze methode van de ‘natte vinger’, zoals ik ze hier wens te omschrijven, bepaald… en zijn dus alles behalve correct, en neigen eerder naar een ‘schatting’ van de afstand of coördinaat… zonder daarom afbreuk te willen doen aan de mensen die deze klus wellicht in eer en geweten geklaard hebben.  Zo is het destijds bij vele liefhebbers gegaan, en zijn er dus mensen die misschien reeds hun ganse leven met een foute afstand aan de wedvluchten deelnemen, het gros van hen zonder dat ze daar zelf van op de hoogte zijn of enige fout of schuld in hebben.
Bijna alle liefhebbers hebben vandaag de dag ook meerdere vierkante meter aan hokken staan (die dan soms nog een eindje uit elkaar staan), normaal moet volgens de reglementen dan als coördinaat het invliegraam genomen worden met de 'kleinste' afstand... wees er maar zeker van dat velen er één hebben op een ander invliegraam (middenin?), misschien wel dit met de 'grootste' afstand!
Dit zijn situaties waar een mens niet echt bij stilstaat, of die men anno 2012 met alle beschikbare moderne apparatuur niet meer voor mogelijk houdt, maar waarvan we waarschijnlijk grote ogen zouden open trekken bij controle, hoeveel er procentueel gezien maar echt in orde zijn! Als je momenteel ter plaatste gaat met een modern landmetertoestel (dat werkt zoals de GPS), dan kan je de correcte coördinaten van het duivenhok zo van je toestel aflezen! Vandaar de vraag  of het wenselijk zou zijn om vanuit de KBDB alle coördinaten van alle hokken in België opnieuw te laten opmeten, aan de hand van zo'n GPS-toestel... een druk op de knop, en de coördinaat komt er op? Ik ben ervan overtuigd dat velen zouden verschieten als ze dit nu moesten gebruiken, en zien hoeveel hun afstand verschilt van de werkelijke afstand! Duivenspel draait tegenwoordig om seconden, is vaak millimeterwerk geworden, de commerciële belangen nemen almaar toe… dan is het toch niet meer dan normaal dat ook alles correct kan berekend worden? En dat kan alleen met de JUISTE gegevens!

 

Makkelijker gezegd dan gedaan

De leden van de nationale raad van bestuur werden geïnformeerd van het feit dat bepaalde liefhebbers de wet niet naleven bij de opmaak van de coördinaten van hun duivenhok.

Dit is dan ook de reden waarom de leden de inhoud van artikel 80 § 5 van het nationaal sportreglement in herinnering brengen.

  • De coördinaten van het duivenhok worden opgesteld door een beëdigd landmeter (of erkend organisme) gespecialiseerd in GPS-metingen. 
  • Bijzondere gevallen dienaangaande worden beslecht door de nationale raad van bestuur, op advies van de provinciale bestuursraad. 

Verder wist men ons te vertellen dat iedere provinciale afdeling een apparaat ter beschikking heeft dat bij controle kan gebruikt worden om de correcte coördinaten van het hok van een liefhebber op te meten, een druk op de knop… en de coördinaat verschijnt op de display. Bij hokcontroles of bij controle van nationale winnaars worden deze toestelletjes reeds gebruikt (niet altijd) om de correctheid van de gegevens na te gaan. Misschien moeten we ons de vraag stellen of dit voortaan niet standaard (verplicht?) in de controleprocedure van bijvoorbeeld ‘nationale winnaars’, dient voorzien te worden, met naast de controles van de duif, de dopingcontrole, ook de controle van de afstand en de coördinaten? Moet kunnen, en niks mis mee… wegens juist is juist!

Echter, alle afstanden van iedere liefhebber over gans het land zomaar in een handomdraai gaan controleren, zoals onze sportvriend hier voorstelt, lijkt vlugger gezegd dan gedaan. Al is het zeker iets waarover kan en moet nagedacht worden binnen de schoot van onze KBDB. Het zou alvast een werkje zijn van lange adem (doch éénmalig), maar hoe men dit best zou aanpakken of organiseren? Dat is natuurlijk een andere vraag... zonder dan nog rekening te houden met de onkosten die hieraan zouden kleven, we denken kortweg aan werkuren van de mensen die deze klus moeten uitvoeren, onkosten voor de verplaatsingen enz… Al kan niemand er iets op tegen hebben dat men voor het berekenen van uitslagen streeft naar perfectie, en dat kan alleen wanneer we van iedereen over correcte gegevens beschikken.

BRON PIPA
 

Verslag vergadering KBDB

 

VERGADERING KBDB : UITSLAG VERKIEZINGEN + VLUCHTKALENDER + VOLLEDIG VERSLAG !


UITSLAG VERKIEZINGEN : klik hier

WEDVLUCHTKALENDER 2012 : klik hier


Volledig verslag


Liefhebbers dienen alweer extra in de geldbeugel te tasten...


HALLE - Het was afgelopen zaterdag de laatste maal dat de Algemene Vergadering in de huidige bezetting samen kwam. Als laatste agendapunt – de kers op de taart – stond immers de bekendmaking van de verkiezingen geagendeerd.
Voorzitter Pierre De Rijst opende met het opsommen van de verwezenlijkingen die de voorbije 4 jaar werden gerealiseerd maar in de toekomst zeker en vast verder dienen worden verder uitgediept.
Eén van de hoofdpunten is zeker de herschikking van de provinciale entiteiten (PE). Daarnaast zit de informatisering van de KBDB in een eindfase.

Hij benadrukte nogmaals dat het voor de duivenliefhebbers zeer belangrijk is dat zij hun e-mailadres op de hoklijst noteren. Een spijtige zaak is dat liefhebbers hun kampioenschappen niet indienen, waardoor anderen met de prijzen gaan lopen. Het overschrijven van duiven verloopt niet zoals het hoort. Zelfs mandatarissen vertikken het om de door de liefhebbers gevraagde mutaties effectief aan de KBDB door te geven. Ook hierdoor kunnen ze kampioenschappen verliezen.

Aan de mandatarissen werd gevraagd extra reclame te maken voor de gala-avond op de Nationale KBDB-dagen. Tot op heden zijn de 2.000 beschikbare plaatsen (30.000 leden) nog niet uitverkocht.

Mandaten van 4 naar 6 jaar

De nieuwe bestuursploeg, die vanaf februari 2012 start, heeft voortaan een mandaat van 6 i.p.v. 4 jaar. Ook dit onder de norm van besparingen. Een goede zaak.

Prijs van de ring 2012 terug omhoog
Ook volgend vluchtseizoen zal de liefhebber weer extra in zijn beurs mogen tasten. De prijs van de ring gaat van 0,75 immers naar 0,80. (in 2010 was deze nog 0,65). Mede de extra aluminumbinnenring is hier de oorzaak van. Verwacht word dat er 1.400.000 ringen zullen worden verkocht. (voor 2011 was de schatting ook 1.400.000 maar werden er uiteindelijk 50.000 meer verkocht).

Andere beslissingen
Op nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten zijn dubbelingen voor 2-jaarse duiven niet meer toegestaan.

Bij inkorving per computer mag de print van de inkorvingslijst voortaan aan de inschrijvingsformulieren worden vastgeniet. Overschrijven is dus niet meer nodig.

In geval de ongunstige weersomstandigheden aanhouden tot de derde dag na de voorziene lossingsdag (meestal maandag) mag op de tweede dag (meestal zondag) vanaf 12 uur ’s middags worden uitgeweken naar een andere ERKENDE lossingsplaats gelegen op dezelfde vluchtlijn en met een afstand die ongeveer 10% minder bedraagt. De inrichter van een nationale of interprovinciale wedvlucht zal hieromtrent altijd het advies inwinnen van de voorzitter van het Sportcomité. De bevoegde Federale Overheidsdienst zal hiervan eveneens worden geïnformeerd.

Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van erkende coördinaten, afgerond tot tienden van seconden, van de ingang van zijn duivenhok.

De twee gummiringen mogen NIET aan dezelfde poot worden aangebracht. Dit om zwelling van de poten te voorkomen.

Indien het electronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd aangebracht, wordt de gummi gebruikt bij wijze van eerste bestatiging. De chip kan bestadigd worden ter controle (in een potje of rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte chip).

Elke provinciale entiteit zal een budget worden toegewezen waarbij ze soeverein beslissen hoe vaak ze vergaderen en welke vergoeding hiervoor wordt uitgekeerd. Indien het budget opgebruikt is, zullen ze dienen te vergaderen zonder enige vergoeding.

Rieten manden zijn voortaan niet meer toegestaan op (inter)nationale wedvluchten.
Niettemin zal in de plastiekmanden 1 extra duif mogen worden toegevoegd.

Bourges 2 blijft een beschermde wedvlucht waarop dus geen kleine halve fond-vluchten mogen worden georganiseerd.

Mutaties dienen voortaan in de afdeling en niet meer via de mandatarissen te verlopen.

Toekomstplannen
Vanaf 2013 wil het Sportcomité een centrale aslijn in het leven roepen waarbij alle nationale wedvluchten vanop die lijnen zullen dienen te worden gelost. Dit zal wellicht een heuse hertekening van de huidige wedvluchtkalender met zich meebrengen.

De nationale organisatoren zullen – zoals de huidige reglementen het voorschrijven – in de toekomst samenkomen met de KBDB om hun wensen qua wedvluchtkalender kenbaar te maken. Vooralsnog is het de KBDB die de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft. Daarnaast zal aan de organisatoren worden gevraagd een balans van hun wedvluchten neer te leggen bij te KBDB.

Er zal worden bekeken waarom bij internationale wedvluchten er met 2 maten en 2 gewichten wordt gewerkt. Bijvoorbeeld Barcelona: Belgische duiven worden in Wolvertem uit de manden gehaald en herringd. Nederlandse duiven worden gemerkt bij de inkorving en moeten dus niet meer uit de manden worden gehaald. Dit is niet logisch...

Op basis van de door de KBDB georganiseerde wedvluchten hebben zij de aan de liefhebber aangerekende kosten per wedvlucht nagekeken en een voorstel geformuleerd om deze te verlagen. Niettemin wacht men eerst af op de afrekeningen van de organisatoren na te kijken en deze materie met hen te bespreken. Dit punt zal op de eerste Algemene Vergadering van 2012 worden heropgenomen.
Hopelijk komen we voor de liefhebbers tot een positief resultaat, merkte voorzitter De Rijst zachtjes op... en gelijk heeft hij!

 

Sportcomité met voorstellen

 

Een Minimun  van 5.000 duiven voor nationale vluchten
 
Eindelijk is men van plan enkele nationale vluchten, die de norm van 5.000 duiven niet haalt te schrappen van de vluchtkalender.
 
Alle vluchten die in 2011 de norm niet halen, zouden automatisch geschrapt worden van het vluchtprogramma 2013.Dat zal spannend worden voor Pau,Orange,Marseille...
 
Danny Vanbael inrichter van Pau reageerde daarop dat het aantal duiven beinvloed door het feit dat Pau iets te vroeg valt op het seizoen.in 2012 zal Pau één week later worden ingericht.Inkorven
op 18 juni lossen op vrijdag 22 juni. De beperkingen tot max 15 duiven en prijs blijft het zelfde.
  
Montlucon i.p.v La Chatre
 
 
Ook in 2012 zal de KBDB 2 nationale vluchten inrichten.Chateauroux blijft behouden,maar
La Chatre wordt vervangen door Montlucon. Reden te kleine parking.
De KBDB zelf zal in 2012 niet meer vluchten inrichten dan Chateauroux en Montlucon,ook geen vlucht uit Londen ter gelegenheid van de Olympische spelen. De internationale duivenbond het
FCI zal daarentegen wel 2 vluchten inrichten,één uit London en één uit Berlijn.