Winter barbecue 2020

Afbeelding invoegen
 
De traditionele BBQ van de Olijftak met zijn spektaculaire bonnenverkoop kende alleen maar hoogtepunten. De gasten welke in grote getalen hadden ingeschreven lieten zich niet onbetuigd en werden meteen al verrast door een geweldig optreden van het geweldige country-duo Tokyo Rooz. Ze wisten de zaal met hun magistrale optreden te betoveren en de stemming zat er meteen goed in. Toen de voorzitter de microfoon ter hand nam hingen de aanwezigen aan zijn lippen. Op een onnavolgbare manier wist deze alleskunner Jacky Creemers de aanwezigen te boeien met een korte introductie als opmaat naar de sensationele bonnenverkoop. Wij willen U deze toespraak daarom niet onthouden. 
 
Geachte aanwezigen 

Het doet me deugd dat U weer in grote getale aanwezig bent op onze jaarlijkse BBQ. Ook dit jaar kunnen we sportief gezien weer terug kijken op een succesvol seizoen met schitterende prestaties van de liefhebbers uit onze streek. Niet alleen plaatselijk en provinciaal wist menige speler te verrassen maar ook op nationaal niveau wisten onze liefhebbers te excelleren. We kunnen dan ook spreken van wederom een succesvol jaar sportief gezien.
Ook waren er mindere momenten . Zo werden we geconfronteerd met een verzakking van de afvoer van de riolering
veroorzaakt door een zwaar voertuig.
Zonder te weten wie hiervoor verantwoordelijk was stonden we ongevraagd voor weer een enorme onkostenpost van ruim 6000 euro
Maaseik zou Maaseik niet zijn als we ook  deze tegenslag niet wisten te verwerken.
Met de veerkracht van een aangeslagen boxer knokt onze vereniging zich steeds terug om er sterker uit te geraken.
Het is daarom mede door Uw support,  de schitterende schenkingen van de liefhebbers die Maaseik een warm hart toedragen en onze leden die steeds belangeloos voor iedereen klaarstaan dat Maaseik is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle lokalen van België 
Daarom dank ik U allen voor de bijdrage op welke wijze dan ook voor onze Olijftak 
Ik zou daarom zeggen laat U niet onbetuigd op onze sensationele bonnenverkoop .  Hierin is de crème de le crème niet alleen uit de streek en België vertegenwoordigd maar ook internationaal komen namen voorbij welke tot ieders verbeelding spreken .
Ik wens daarom iedereen een geslaagde avond in de hoop dat U biedt met Uw hart voor de duiven welke zijn geschonken door liefhebbers met een groot hart voor een vereniging waar vriendschap hoog in het vaandel staat 
Ik wens U allen een onvergeteijke avond !

Onder een daverend aplaus maakte de voorzitter plaats voor de spreekstalmeester van die avond Adri-Jan Hoes die de bonnenverkoop voor zijn rekening nam. Dat dit een succes zou worden stond op voorhand al vast gezien de schenkingen die aan ieders verbeelding niets te wensen overlieten. Dankzij de schitterende presentatie op Dreampigeons was de toon al gezet. Op een dynamische en briljante manier wist diezelfde Adri-Jan Hoes de bonnen in een moordend tempo er doorheen te jagen dit tot ieders genoegen. Al snel werd de magische grens van 10.000,00 euro ruimschoots overschreden zodat ook de penningmeester opgelucht kon ademhalen. Het feest  kon losbarten. Onder de aanwezigen was ook  een grote delegatie van onze verbroedering  uit Ninove en het waren vooral onze vrienden uit Vlaanderen die zich niet onbetuigd lieten. Ook kregen de matadoren van het afgelopen seizoen een welverdiend podium en werden deze verrast met een schitterende trofee. Er was weer een geweldige tombola en iedereen werd overladen met attenties welke door de vele sponsors op deze heerlijke avond ter beschikking werden gesteld.
De profetische woorden van onze voorzittere Jacky Creemers werden bewaarheid. Het werd voor allen aanwezigen een avond om nooit meer te vergeten. 

Langs deze weg willen wij als Olijftak nogmaals alle schenkers en kopers bedanken voor hun ongelooflijk gebaar. Zonder deze fantastische mensen zouden wij geen bestaansrecht hebben zeker niet met zo'n prestigieus multifunctioneel duivencentrum. Dit geld natuurlijk ook voor haar leden die zich wederom belangenloos hebben ingezet om deze geweldige avond te doen slagen. Nogmaals 1000 x dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt en op naar weer een schitterend nieuw seizoen.